Biologische melk

Wageningen Universiteit heeft de 'Quick scan stikstofprobelmatiek en biologische veehouderij uitgevoerd. In de conclusie valt te lezen:

Specifiek op de grotere biologische melkveebedrijven was de ammoniakemissie uit de stal 22% lager dan bij grotere gangbare bedrijven. De gemiddelde emissie uit mesttoediening en beweiding op de biologische BIN bedrijven was 14,6 kg NH3/ha, tegenover gemiddeld 31,3 op de gangbare BIN bedrijven (-53%).

Lees hier het hele rapport

 

Goed voor de dieren, klimaat en mens

 

logo eko holland